سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
هرکه پس از نیک آزمودن، برادری برگیرد، مصاحبتش می پاید و دوستی اش استوار می گردد . [امام علی علیه السلام]